article

การเชื่อมต่อสายสัญญาณของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

วันที่อัพเดท : 2015-12-18 15:57:53 | จำนวนผู้ชม 23146|

วันนี้ C.C.S บริษัทผู้จำหน่าย เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนลายนิ้วมือและคอมพิวเตอร์ให้เพื่อนๆได้ลองศึกษากัน

เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยก่อนจะใช้ผ่าน COMPORT ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายสัญญาณ RS232 ซึ่งจะมีคุณภาพในการส่งสัญญาณเพียงแค่ 15 เมตร ซึ่งหากจะต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้วมือในระยะที่ไกลกว่านั้นหรือต้องการเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้วมือหลายๆเครื่องให้เป็นระบบ เน็ตเวิร์ก สัญญาณ RS485สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง 1.5กิโลเมตรและยังเป็นสาย Double Shield เป็นการป้องกันสัญญาณที่จะเข้ามารบกวนจากภายนอก ในช่วงหลังจากนั้นเครื่องสแกนนิ้วมือได้พัฒนาขึ้นมาให้มีระบบ IP เข้ามาในประเทศไทยโดยเป็นชนิดที่ต้องทำงานพึ่งพาร่วมกันกับคอมพิวเตอร์ และใช้ระบบเน็ตเวิร์กของคอมพิวเตอร์เป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายและเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าด้วยกันเทคโนโลยีนี้ทำให้การเชื่อมต่อสื่อสารเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเปลี่ยนแปลงจาก เช็ดPORT เป็น เช็ดIP Addressแทนระบบเดิม เมื่อเชื่อมต่อผ่านระบบของ PC ในการทำงานผ่านระบบ เน็ตเวิร์กจึงจำเป็นต้องทำงานร่วกันกับโปรแกรมทำงานระหว่างกัน
โดยโปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 อย่างคือ ส่วนที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์และเป็นเครื่องลูกข่าย จะทำหน้าที่รับสัญญาณจากตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือโดยส่วนมากนิยมส่งผ่าน USB เพราะมีความสะดวกรวดเร็วในการที่จะตรวจสอบลายนิ้วมือเพราะใช้ CPU กับ Memory ของเครื่องลูกในการประมวลผล ทำให้เพิ่มความเร็วในการตรวจสอบลายนิ้วมือได้รวดเร็วขึ้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องสแกนลายนิ้วมือยิ่งสูงก็จะยิ่งสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โปรแกรมอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าโปรแกรมควบคุม ซึ่งจะถูกติดตั้งอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นหน้าที่เป็น Center ในการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น Client โดยระบุ IPAddress ของเครื่องสแกนนิ้วมือลูกคข่าย เพื่อทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลายนิ้วมือ ข้อมูลการใช้ รวมถึงการตั้งค่าการทำงานต่างๆ

Keyword : นาฬิกายาม,สแกนนิ้ว,สแกนนิ้วมือ,สแกนลายนิ้ว,สแกนลายนิ้วมือ,สแกนหน้า,สแกนใบหน้า,เครื่องตอกบัตร,เครื่องบันทึกเวลา,เครื่องสแกนนิ้ว,เครื่องสแกนนิ้ว ราคาถูก,เครื่องสแกนนิ้วHIP,เครื่องสแกนนิ้วมือ,เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก,เครื่องสแกนนิ้วมือHIP,เครื่องสแกนลายนิ้ว,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ราคาถูก,เครื่องสแกนหน้า,เครื่องสแกนใบหน้า
เว็บไซต์ : สแกนนิ้ว.com