article

การยืนยันตัวตน ชนิดไร้สัมผัส

วันที่อัพเดท : 2020-04-27 09:24:28 | จำนวนผู้ชม 18726|

การยืนยันตัวตน ชนิดไร้สัมผัส

จาก สถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ทำให้ ระบบการลงเวลา ต้องปรับเปลี่ยนตาม

เพื่อป้องกันการ แพร่กระจาย จึงเกิด อุปกรณ์ ลงเวลาและควบคุมประตู ชนิดที่

การยืนยันตัวตน ชนิดไร้สัมผัส ทั้งยังมีการตรวจสอบในหน้าที่สวมหน้ากาก  ถ้าไม่สวมใส่จะไม่ สแกนให้ 

มีระบบการตรวจวัดไข้ ตั้งอุณหภูมิ ต่ำสุดสูงสุดได้ มีความแม่นยำสูง และตรวจสอบฝ่ามือ

ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดความปลอดภัย ในองค์กร โรงงาน สำนักงานมากยิ่งขึ้น

และยังสามารถลงเวลา ทำงานได้เหมือเดิม สะดวกสะบาย มากขึ้น

รุ่นที่แนะนำ คือ ยี่ห้อ ZKTeco

รุ่น SmartAC1[TD]

รุ่น Proface X[TD]