article

การเลือกใช้งาน ความจุ USB กับเครื่อง สแกนนิ้ว

วันที่อัพเดท : 2021-06-08 14:26:36 | จำนวนผู้ชม 16280|

การเลือกใช้งาน ความจุ USB กับเครื่อง สแกนนิ้ว

สำหรับเครื่อง สแกนนิ้วที่ใช้ ระบบดึงข้อมูลด้วย USB 

จะมีข้อ สังเกตุและแนะนำ ดังนี้

1/ขนาดของ USB ต้องมีขนาดความจุไม่เกิน 32GB แนะนำที่ 16GB

2/ต้องเป็น Fat32 สามารถทำได้ในคอมพิวเตอร์ ในขั้นตอน Format 

ในหัวข้อ File System ให้เลือกระบบ FAT เป็น FAT 32

3/เท่าที่ทดสอบ สามารถใช้ แบบชนิด USB Type A ได้ทั้ง  USB 2.0 และ  USB 3.0  

ส่วนชนิดที่ต้องแปลง Type เช่น USB Type C ไปเป็น USB Type A ยังไม่ได้ทดสอบ


ข้อสังเกตุ โปรดเลือกยี่ห้อชั้นนำ ในตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สินค้า ที่ไม่มีปัญหา พร้อมการรับประกันจาก ยี่ห้อนั้นๆ