ระบบที่จอดรถ / ZK / รุ่น CMT-DZ008 ราคาถูก

ระบบที่จอดรถ

CMT-DZ008

Brand: ZK

Availability: In Stock

Condition: New

ชื่อสินค้า : CMT-DZ008
ประเภท : ระบบที่จอดรถ
รุ่น/ยี่ห้อ : ZK
รายละเอียดทั่วไป : ระบบที่จอดรถ CMT-DZ008
+ Power supply voltage : AC220V
+ Motor power rating : 50W
+ Operation noise : - 40 dB - 40 dB
+ Programming hours : 1.5 - 6 second optional

Feature
Power supply voltage AC220V
Supply Current 1.8A
Motor power rating 50W
Motor rated speed 500 r / min 500r/min
Danggan standard length 1.00m-6.00m
Operation noise - 40 dB - 40 dB
Danggan vicissitudes of time 2.9s ~ 4s 5.7s ~ 6s
Operational life - 350 million - 350 million
Motor power rating 50W
Danggan malfunction - 0.01% - 0.01%
Programming hours 1.5 - 6 second optional
Operating temperature -20 C to +85 C
Humidity 5-95%
Ambient temperature -40 C ~ +75 C
Relative Humidity 50% to 90%
Atmospheric pressure 86 Kpa ~ 106 Kpa
ข้อมูลโบชัวร์ : ระบบที่จอดรถ / ZK / รุ่น CMT-DZ008 ราคาถูก Download